Risk algorithms for regulated industries

Pension funds, Insurance & Asset Management

Science Park 400, 1098 XH Amsterdam | +31 (0)20 303 8840

Bekijk ons werk

ALMAA reduceert complexiteit door gebruik van slimme algoritmes en gezond verstand


Dynamisch

Risinco van ALMAA zorgt dat alle FIRM/Focus risico’s permanent worden gemonitord en binnen de afgesproken bandbreedtes blijven. Dreigt een risico daarbuiten te komen dan krijgt de verantwoordelijk eigenaar direct een actie, zoveel mogelijk pro-actief - dus voordat het te laat is. Ook gebruiken we het COSO-framework en Cobit om IT- en cyberrisico's te meten en te zorgen dat de juiste maatregelen worden genomen en bewaakt.

Uiteraard wordt de status bijgehouden en vastgelegd binnen het risicomodel, inclusief de genomen maatregelen.

Integraal

Integraal risicomanagement betekent dat Risinco niet alleen de standaardberekeningen (de 'S-En') uitvoert maar ook de samenhang ertussen, indien gewenst op basis van scenario analyse. Berekening van VEV en impact op de balans van mitigerende maatregelen worden helder getoond in de software en de rapportages. Rapportages zoomen in op Financial en Non Financial risk, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Risicobeheersing

Weloverwogen nemen van risico draagt bij aan de positieve prestaties van uw fonds. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van moderne wiskundige technieken zonder daarbij de beperking van modellen uit het oog te verliezen. Inmiddels is duidelijk dat het modelleren van tail-risk niet mogelijk is op basis van standaard modellen en wel flinke impact heeft op het buffervermogen. Negatieve rente, Brexit, Trump, CHF, Lehman Brothers, RMBS, Vestia - om er een paar te noemen. Monte Carlo simulaties en VAR-berekeningen zijn nuttig als basis, met toevoeging van moderne techniek zorgt Risinco ervoor dat u weloverwogen risico's beheerst met passende en traceerbare mitigerende maatregelen.


Over ALMAA

ALMAA reduceert complexiteit bij pensioenuitvoerders, verzekeraars en asset managers. Dit doen we door voor fondsbesturen actuariële ALM, beleggingsmodellen en operationele risico’s (de ’S-en’) uiteen te rafelen en te vervangen door software in combinatie met benchmarking. Hiermee komt een bestuur onmiddellijk als data beschikbaar is ’in control’ over financiële- en niet financiële risico’s.

ALMAA is opgericht door André Luijkx en Lex Rademaker met als doel slimme software te maken waarmee pensioenfondsbesturen meer controle krijgen over hun risico’s en kansen. Bart Hulshof en Michel Tanis zijn als partner en aandeelhouder verbonden aan ALMAA. Door integraal en dynamisch risico's te beheersen kunnen risicobudgetten strakker worden gestuurd naar waar ze het meeste rendement maken. Het nauwkeurig monitoren van uitbestede mandaten en de bijbehorende workflows is onderdeel van de software.

Door in de software administratieve, actuariële, beleggings- en communicatierisico’s meetbaar te maken - via het FIRM/Focus model of interne modellen - en de workflow zo in te richten dat real time inzichtelijk is wat de status ervan is doet risicomanagement waar het voor bedoeld is: beheerste bedrijfsvoering in het belang van de deelnemers.

Met een team van 4 programmeurs en 3 materie-deskundigen heeft ALMAA in 2016 haar eerste product in de markt gezet: Risinco (Risk in Control). Inmiddels is de suite uitgebreid met Contract Review gericht op asset management, als opmaat voor Amico (Asset Management in Control). Lees meer

Risinco van ALMAA is

  • Geprogrammeerd en gevalideerd door team ervaren specialisten
  • SaaS oplossing in DNB-compliant beveiligde omgeving
  • Beheerste bedrijfsvoering met slimme vastlegging risico workflows
  • Doorontwikkeling van FIRM/Focus naar integraal dynamisch beheersen van risico's inclusief IT en cyber

Software

Workflows

Templates kunnen eenvoudig worden aangepast aan de specifieke structuur van uw fonds

Rapportages

Passend binnen rapportage raamwerk DNB, met inhoudelijke verdieping van de risk management functie en bijbehorende controls

Implementatie

ALMAA ontwikkelt de software en werkt bij fondsen samen met ervaren implementatiespecialisten en risico-managers

Releases

Risinco is Mendix en Java-based, hierdoor kunnen we snel doorontwikkelen en eenvoudig versie-updates verzorgen